PAOS 2015 v novém hávu

24.03.2015 10:39

Na základě zájmu hráčů Baseball Academy Brno jsme se rozhodli upravit schéma navazujícího programu BAB, který jsme zahájili v minulém roce a který se setkal s velkým zájmem jak u hráčů BAB, tak u hráčů všech oddílů Jihomoravské oblasti, jež tak získali další možnost, jak se zdokonalit ve svých baseballových dovednostech nad rámec svých mateřských oddílů.

V období od května do září 2015 se Post Academy Open Season bude konat vždy formou tréninků na hřišti s možností tréninkového zápasu, a to vždy dvakrát měsíčně. Každá tréninková jednotka bude trvat 2-3 hodiny a proběhne na hřištích baseballových oddílů.

Celkem tak bude mít každý hráč možnost se zúčastnit 10 tréninkových jednotek, které jsou pro hráče BAB určeny zdarma. Jelikož se jedná o náš „open project“, jsou tyto jednotky otevřeny také pro všechny hráče baseballu – tedy i pro ty, kteří se programu BAB 2014/15 nezúčastnili. Pro tyto hráče je cena jedné tréninkové jednotky 200 Kč a je splatná vždy před započetím tréninku.

Tedy: každého 20. dne v měsíci počínaje dubnem budou vypsány termíny tréninků PAOS na následující měsíc a budou téhož dne zveřejněny na stránkách BAB. Zájemci o tréninkovou jednotku se přihlásí prostřednictvím emailu paos2015@baseballacademy.cz vždy nejpozději sedm dní před termínem tréninku. Tzn. termíny tréninkových jednotek na květen 2015 budou vypsány 20. dubna.

Trenérské zajištění tréninků je pod patronací Baseball Academy Brno.

Mimo tréninky PAOS plánujeme také víkendové lekce v TC Šumavská v trvání 90 minut pro nejvýše 6 hráčů. 

Za BAB D.W.

 


nahoru ▲