Kemp Nymburk 2019

20.11.2018 07:35

Vážení přátelé, dovolte mi Vás oslovit s možností Vaší účasti na již tradičním Baseballovém kempu – Nymburk 2019.

V tomto roce se vedení Czech Baseball Academy ve spolupráci s ČBA rozhodlo i pro následující rok k vypsání dvou termínů pro kemp akreditovaných Akademií a Tréninkových Center. Jménem Czech Baseball Academy a registrovaných tréninkových center bychom Vás tímto chtěli informovat o termínech baseballových kempů.

První kemp se bude konat v termínu 11. - 13. ledna 2019 a druhý termínu 22. – 24. února 2019 ve sportovním centru Nymburk (SCN). Chceme tímto opět nabídnout dva možné termíny pro zvážení Vaší účasti na kempu ve vyhovujícím datu.

Kemp bude zaměřen na zdokonalení a zlepšení všech baseballových dovedností a také porovnání fyzické připravenosti hráčů. Tyto kempy budou také výběrovou akcí pro turnaj PONY a COLT Qualification 2019 dle platné dohody mezi ČBA a Akademií.

Začátek prvního kempu je v pátek 11. 1. 2019 ve 14:00 v SCN. Ukončení kempu je v neděli 13. 1. 2019 v 15:00. Druhý kemp začíná v pátek 22. 2. 2019 v 14:00 a bude ukončen v neděli 24. 2. 2019 v 15:00. Strava je zajištěna v rozsahu páteční večeře, sobota – snídaně, oběd, večeře, neděle – snídaně, oběd. Pitný režim je zajištěn v celém rozsahu kempu. Všichni hráči si s sebou vezmou kompletní baseballové vybavení, oblečení, sálovou obuv do tělocvičny, plavky a základní oblečení Akademií.

Kemp je určen přednostně pro členy BAB, BAP, TC a dále hráče, kteří se chtějí zdokonalit v nejen baseballových dovednostech, poznat nové metody trénování a v neposlední řadě mít možnost potkat se dalšími hráči z celé ČR.

Cena za kemp je pro hráče Akademií a TC 3.260 Kč. Cena pro hráče mimo systém Akademií a TC je 3.760 Kč.

Přihlašovat se můžete na ZDE (prosíme o řádné vyplnění tohoto formuláře).Pro případné další informace volejte 724012019 (D.W.) nebo 775707094 (M.Š.). Případně- pište na mail winkler@baseballacademy.cz nebo praguebaseballacademy@gmail.com

Všechny platby za kemp musí být hrazeny výhradně na účet BAB 3220919389/0800 - vedený u České spořitelny s poznámkou příjmení, jména hráče a jeho datem narození.

V případě účasti lednového kempu je datum pro přihlášení dostředy 19. prosince 2018 a pro účast na únorovém kempu do středy 15. ledna 2019. Po tomto datu bude kemp nabídnut na stránkách Akademií a ČBA pro hráče z klubů ČR (pro hráče mimo akademie a akreditované TC je stanovena cena na 3.760,- Kč)

Za Czech Baseball Academy

David Winkler


nahoru ▲