Sportovní prohlídka 2014

27.10.2014 11:56

Sportovní prohlídku musí absolvovat všichni hráči přijatí do BAB pro rok 2014/2015. Vzhledm k tomu, je naprostý nedostatek volných míst, BAB zablokovala pro své hráče níže uvedené termíny. V daných termínech by měli sportovní prohlídku absolvovat všichni hráči BAB. Termín povinného absolvování sportovní prohlídky a odevzdání výsledků se posouvá na 10. 12 2014.

24.11 - 28.11.2014 - 27 míst
1.12 - 8 míst
2.12 - 8 míst
3.12 - 8 míst
4.12 - 6 míst
5.12 - 8 míst


Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace dd. tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53; tel. 543 182 992; 543 182 990

Termíny jsou zablokované do příští středy 1.10.2014, poté budou dány k dispozici dalším sportovním klubům. Pro objednání je nutné zavolat na výše uvedené tel. číslo a zamluvit si přesnou hodinu a den prohlídky. V případě, že hráč není plnoletý musí se prohlídky zúčastnit se svým zákonným zástupcem. V případě, že hráč navštěvuje odborného lékaře, musí mí s sebou poslední lékařskou zprávu. Cena prohlídky je 550 Kč a je možné si ji nechat proplatit u několika pojišťoven.


nahoru ▲