Podpora hráčů BAB

26.10.2014 11:24

Baseball Academy Brno tímto děkuje firmě STAVOREAL Brno, která finančním darem ve výši 20.000 Kč podpořila výjezd hráčů BAB na mezinárodní turnaj MLB Academy. Finanční částka bude v celé výši použita na úhradu nákladů spojených s autobusovou dopravou hráčů BAB do Itálie a zpět.


nahoru ▲